Jak uszczelniać włazy tanków?

Jak uszczelniać włazy tanków?

Chyba nikt nie wyobraża sobie funkcjonowania współczesnego przemysłu bez nowoczesnych cystern, zarówno samochodowych, jak i kolejowych, lub też ogromnych zbiorników stacjonarnych, przeznaczonych do magazynowania substancji płynnych. Większość z nich wyposaża się w specjalne włazy, umożliwiające dokonanie napraw i przeglądów przez człowieka. Co warto o nich wiedzieć?

Rola i znaczenie uszczelek w przemyśle

Rola i znaczenie uszczelek w przemyśle

Przemysł bazuje na bezawaryjnym działaniu wielu systemów, mechanizmów i urządzeń, które umożliwiają i usprawniają produkcję różnych towarów. Aby wszystko w zakładach przemysłowych mogło działać, jak należy, konieczne jest solidne uszczelnienie poszczególnych elementów i części. Właściwie dobrane uszczelki najwyższej jakości gwarantują bezpieczeństwo pracy, jej komfort, a także